Depremzede esnafa destek Meclis’ten geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki esnaf ve sanatkâra vergiyle ilgili destek içeren düzenleme dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Depremzede esnafa destek Meclis’ten geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki esnaf ve sanatkâra vergiyle ilgili destek içeren düzenleme dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Depremzede esnafa destek Meclis’ten geçti
09 Mart 2023 - 12:23

Kabul edilen önergeye göre depremden zarar gören esnaf ve sanatkârın aidat borçları ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara borçları silinecek. Birliklerin TESK’e olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçları ve gecikme zamları da tahsil edilmeyecek.Depremden kendisi, eşi, çocuğu, anne veya babası etkilenen hizmet erbabına, işveren tarafından 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 arasında ödenen ücret, prim, ikramiye ile ayni yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.Depremlerde vefat edenlerin mirasçılarına sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ve BES üzerinden yapılan ödemelerden gelir vergisi kesilmeyecek. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallardan veraset ve intikal vergisi alınmayacak.Ticaret sicil müdürlüklerine kayıtlı şirketler ve şubelere ilişkin olarak tahliye, terkin işlemlerinden ticaret sicil harçları ile ilgili ücret alınmayacak.

22 BİN ŞİRKET İÇİN EK KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi mükelleflerine bir kereliğe mahsus ek vergi getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden dönem kazancıyla ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 ek vergi alınacak. Bu değişiklikle istisna beyanında bulunan şirketler, bu istisna oranlarına tabi olarak yüzde 10 ek vergi ödemek zorunda olacaklar. Bu kapsamda örneğin 1 milyon lira beyanda bulunan şirketin 500 bin lirası istisna kapsamındaysa, ilk 500 bin lira için yüzde 23 Kurumlar Vergisi olarak 115 bin lira ödeyecek. Kalan istisnaya tabi olan 500 bin lira için ise yüzde 10 üzerinden 50 bin lira ek vergi ödeyecek. Toplamda 165 bin lira vergi ödeyecek. Düzenlemenin 22 bin mükellefi ilgilendirdiği belirtiliyor. Önergeye göre, kurumlar vergisi yasasındaki istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı belgelenen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında ek vergi hesaplanacak. Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisini ödeme süreci içerisinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum